Usain Bolt vs. gravitasjon

Vil Usain Bolt løpe 10 m fortere enn en stuper som stuper fra 10 m?
(for å lære mer om gravitasjon, les i kapittel 6)

Rettighetshaver: MinutePhysics - laget av Henry Reich