Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet skal du å arbeide med å forstå hvordan fysikken har utviklet seg fra antikken og fram til i dag. Konsentrer deg om de store skrittene i utviklingen.

I arbeidet med dette er det nyttig å fortelle andre det du har lært. Fortell til hverandre om hvordan fysikken har utviklet seg i bestemte perioder, hvordan fysikken har endret forklaring på enkelte fenomener eller hva ny kunnskap har ført til for samfunnet.

Det er svært viktig å lære seg hvilke metoder forskere i naturvitenskap anvender for å komme fram til ny kunnskap om naturen.

Det er ikke bare fysikk og de andre naturvitenskapene som tilbyr forklaringer på det vi sanser og opplever. I dette kapittelet skal du også arbeide med det vi kaller alternative forklaringsmodeller. Du vil bli utfordret til å finne ut om det er noen grunn til å stole mer på teorier i naturvitenskapen enn på alternative forklaringer.