Tips til kapittelet

Anbefalinger

Også i dette kapittelet vil du lære mye av innlæringsoppgavene etter kapittelet og oppgavene i oppgavesamlingen, men spesielt i dette kapittelet anbefaler vi at du prøver å få tid til å arbeide med det vi tilbyr deg her på RSTnett. Her kan du studere animasjoner og andre nettressurser, som hjelper oss videre til mer forståelse rundt mange av de store spørsmålene i astrofysikken.

  • Hva er stjerner og galakser?
  • Hvor lenge kan de lyse?
  • Hvordan er stjernene ulike, og hvorfor er de det?
  • Hvordan er sola og jorda blitt til?

Innen astronomi og astrofysikk er det nesten ubegrensede mengder med stoff å hente fra internett, ofte gjennom svært gode sider. De fleste av oss har bare muligheten til å studere en liten brøkdel av det internett kan by oss. Med dette for øye har vi her på RSTnett prøvd å sortere en del av denne informasjonsmengden for deg. Spesielt anbefaler vi at du prøver å arbeide deg gjennom Nettoppgavene vi har satt opp.

Men aller først anbefaler vi at du en klar mørk kveld får med deg et par kamerater eller venninner for å gjøre dere litt kjent på stjernehimmelen. Les litt på forhånd om stjernebildet Orion, om hvordan det ser ut og hvor du kan finne dette kanskje flotteste stjernebildet på himmelen. Spør eventuelt læreren om litt informasjon til å starte med.

Lykke til!