Tips til kapittelet

Anbefalinger

Kosmologi er læren om universet som helhet, om hvordan vi tror det hele begynte og siden har utviklet seg. Dette stoffet er litt spesielt i skolesammenheng ved at vi jo ikke kan gjøre noen laboratorieøvinger.

Denne delen av fysikken er også spesiell med tanke på at den ikke har vært rimelig presis vitenskap så veldig lenge. Derfor opplever vi at det stadig kommer ny kunnskap og nye teorier.

Vi som skriver lærebøker kan oppleve at innenfor noen av disse temaene kan det vi har skrevet bli litt utdatert etter 5–10 år. Et eksempel på dette var de nye kunnskapene som kom i årene rundt år 2000 om det «akselererende univers» (og at universet antakelig inneholder svært mye energi og stoff som vi overhodet ikke vet hva er), og som i årene fram til i dag stadig er blitt videreutviklet, senest i 2013 med ESAs PLANCK-satellitt.

Også i dette kapittelet anbefaler vi derfor at du tar deg tid til å arbeide med stoffet vi tilbyr deg på RSTnett. Her kan du lese nyere artikler og andre nettressurser, som hjelper deg å lære mer om temaene i dette kapittelet

  • Hvor langt er det egentlig til stjernene, galaksene og hopene av galakser, og hvordan  kan en måle disse avstandene?
  • Hvor gammelt er universet?
  • Hvordan er universet bygd opp, og hva består det av?
  • Har universet rett og slett vært til fra evighet av, eller har det begynt en gang?

Innen kosmologi er det svært mye stoff å hente fra internett, fra både gode og mindre gode sider.  De fleste av oss har bare muligheten til å studere en liten brøkdel av det internett kan by oss. Med dette for øye har vi her på RSTnett prøvd å sortere en del av denne informasjonsmengden for deg.

Lykke til!