5.01

Denne grafen skal du bruke om igjen flere ganger i andre oppgaver i dette kapittelet. Det kan derfor være lurt å gjøre grundig arbeid og tegne en stor (og god) graf.

En posisjonsgraf (s–t-graf) har t som førsteakse og s som andreakse. Du kan for eksempel la 1 cm på t-aksen være 10 min og 1 cm på s-aksen være 20 km. Husk å merke t-aksen med t/min og s-aksen med s/km.

Nå kan du merke av punktene i tabellen i koordinatsystemet. Så trekker du en glatt kurve som passer så godt som mulig til de avmerkede punktene – en såkalt utjevningskurve.

Av grafen ser du at bilen beveger seg med nesten konstant fart siden grafen er tilnærmet lineær. Unntaket er starten, fordi bilen trenger litt tid før den når sin konstante fart.