5.02

Posisjonsgrafen tegnes på samme måte som i 5.01. Også denne grafen skal brukes i seinere oppgaver. Her kan det kanskje passe at 2 cm på t-aksen er 1 min og at 2 cm på s-aksen er 5 m.

Sett inn t-verdiene fra tabellen i funksjonsuttrykket. Får du (nesten) de samme verdiene som i tabellen?

(Hvis du bruker 4. grads-regresjon, vil du finne en annen 4. gradsfunksjon som også passer godt med de gitte t- og s-verdiene.)