5.03

Figuren må ha sensoren på toppen av skråplanet siden den skal stå i origo og det skal være positiv retning nedover skråplanet. Vogna kan du f.eks. tegne som en firkant et stykke nede på skråplanet (der den er på vei oppover).

a)  Sett t-verdiene inn i funksjonsuttrykket og regn ut de tilsvarende s-verdiene. Sett gjerne resultatene opp i en tabell. (Hvis du leser gjennom hele oppgaven før du begynner å løse den, ser du at du i b vil trenge posisjonen for t = 0,10 s. Det er derfor lurt å regne ut den verdien med det samme og sette inn i tabellen.)

b)  Forflytning er sluttposisjon minus startposisjon. Posisjonene kjenner du fra a.

c)   Posisjonsgrafen tegner du ved å bruke punktene fra tabellen i a. Du kan godt regne ut verdien for noen flere punkter, særlig nær bunnpunktet for grafen (siden du skal lese av minimalverdien der i spørsmål d).
Også denne grafen skal brukes i seinere oppgaver. Det kan pase at 1 cm på t-aksen er 0,10 s. På s-aksen kan det passe at 1 cm er 0,1 m. (Du kan gjerne la s-aksen starte på 0,6 m og la 1 cm være 0,05 m. Da får du bedre oppløsning og bedre utnyttelse av grafen.

d)   Les av s-koordinaten til grafens bunnpunkt.

e)   Vogna beveger seg først oppover og deretter beveger den seg nedover. Regn ut summen av forflytningene oppover og nedover. (Svaret er det vi kaller banelengde.)

f)   Tegn inn den nye s-aksen på figuren. Forklar at

      s(t) = 0,80 m - s1(t)

der s(t) er det gitte funksjonsuttrykket i f og s1(t) er det gitte funksjonsuttrykket i a. Sett inn for s1(t) og regn ut.

g)   Samme framgangsmåte som for a-e.