5.04

a)   Bruk definisjonen av gjennomsnittsfart på side 94, og sett inn for ∆= 25 m og ∆t = 4 s.

b)   Bruk definisjonen av gjennomsnittsfart (se over) og løs med hensyn på ∆t. Sett så inn for v og ∆s.