5.05

Farten i et tidspunkt er lik den deriverte til posisjonsfunksjonen med hensyn på tida og altså lik stigningstallet til tangenten til posisjonsgrafen ved tidspunktet.

Bruk posisjonsgrafen (utjevningskurven) fra oppgave 5.01 og tegn en tangent til grafen i hvert av de to tidspunktene. Bestem stigningstallene ∆s/∆t for hver av tangentene. Dersom du i 5.01 fikk en rett linje som omfatter begge de to tidspunktene, er farten konstant hele turen (bortsett fra starten). Da vil jo farten være den samme for begge disse punktene, og lik stigningstallet til den lineære delen av utjevningskurven.