5.09

a) Fra definisjonen på fart vet vi at v = s′(t). Ved å derivere posisjons­funksjonen i 5.02 får du altså farten som funksjon av tida.

b) Bruk samme inndeling på t-aksen som i oppgave 5.02. For å finne ut hvilke enheter det er passende å bruke på v-aksen, kan du regne ut verdiene for v for et passende  antall t-verdier. Grafen du tegner skal også brukes i 5.17.

c) Sett inn t-verdiene i funksjonsuttrykket i a eller les av på grafen i b.