5.10

Spørsmålene a)-c) løses helt tilsvarende 5.09 a)-c).

Spørsmål d) er jo igjen de samme spørsmålene og den samme framgangsmåten.