5.11

Bruk definisjonen av gjennomsnittsakselerasjon, se side 100. Se siste linje i det øverste eksempelet på side 102, hvis du trenger mer tips.

Husk uansett å gjøre om fra km/h til m/s før du skal sette inn for ∆v:

 kmh= 1000 m60  60 s= 13,6ms