5.12

a)       Se side 100 og 101.

b)       Du kan ta utgangspunkt i eksempelet øverst på side 102, eller i forsøk som klassen har gjort.

c)       Hvis du bruker eksempelet øverst på side 102 som utgangspunkt, ser du at det vi beregner er akselerasjonen etter først å ha beregnet farten ved to tidspunkt. De to størrelsene som blir målt (to ganger hver) er ...