5.15

a)   Merk av punktene i et koordinatsystem med t på 1. aksen, og tegn en utjevningskurve (dvs. en glatt kurve som passer best mulig med de avmerkede punktene). Her skal du finne flere akselerasjoner ved hjelp av å tegne tangenter til kurven. Tenk derfor gjennom hvilken enhet på aksene som gir deg en stor og god graf med plass til tangentene som skal tegnes inn.

b)   Her må du altså bruke definisjonen av akselrasjon, se tipset til a. Fasiten til denne oppgaven må betraktes som ”veiledende”, siden utjevnings­kurven og tangentene kan tegnes litt forskjellig.