5.16

Tegn først figur, en skrå linje der du markerer startpunktet og det øverste punktet vognen når. (Det er ikke nødvendig å tegne inn vogna.) Skriv gjerne opp opplysningene som er gitt.

a)       Ja, hva er farten til vogna akkurat i det den snur?

b)       Du har fått oppgitt at startfarten når t = 0, og i a fant du farten når vogna snur, når t = 2,0 s. Da har du to punkter på fartsgrafen. Siden oppgaven opplyser at akselerasjonen er konstant, vet du at fartsgrafen er en rett linje.
Akselerasjonen finner du på samme måte som for 5.15 b.

c)       Du kan lese av på grafen.

d)       Det som forandrer seg er startfarten. Den får motsatt fortegn: v0 = -4,0 m/s. Ellers samme framgangsmåte som ovenfor.