5.17

a)       Fra definisjonen på fart vet vi at a = v′(t). Ved å derivere fartsfunksjonen fra 5.09 finner du altså akselerasjonen som funksjon av tida. Bruk samme inndeling på t-aksen som i oppgave 5.09 og 5.02.
Hvilken inndeling er det er passende å bruke på a-aksen?

b)       Sett inn t-verdiene i funksjonsuttrykket i a eller les av på grafen i b.