5.19

a) Se side 104.

b) Vi ser at formelen du skal komme fram til, ikke inneholder akselerasjonen a. Altså er a eliminert ved å kombinere bevegelses­likningene (1) og (2). Du kan f.eks. løse likning (1) m.h.p. a og så sette uttrykket du får for a inn i likning (2). Litt ordning av ledd og du får bevegelseslikningen det spørres etter.

c) Studer bevegelseslikningen i spørsmål b nøye. Og bruk at  s = vt. Hva blir uttrykket for ?