5.23

Her er a = 9,81 m/s2 eller –9,81 m/s2 avhengig av hvilken retning du har valgt som positiv, og v0 er gitt indirekte. Samme framgangsmåte som for 5.21 og 5.22.