6.04

a) Tre eksempler er:

  1. Kraft på hånden du holder ut gjennom bilvinduet fra luften som farer forbi – kraft på luften fra hånden.
  2. Kraft på gulvet du står på – kraft på skosålene dine fra gulvet.
  3. Kraft på deg fra jorda når du henger under basehoppfallskjermen din – kraft på jorda fra deg.

b) Kreftene på deg når du står på gulvet er tyngdekraften og kraften fra underlaget. De er like store og motsatt rettet. Hvorfor er de ikke kraft og motkraft?

c) Kraften fra eksplosjonsgassen i patronen skyver kula framover. Da må det virke en like stor kraft på patronhylsen bakover – i følge hvilken lov? Patronhylsen virker igjen med en kraft på geværet, og geværet virker tilbake med en kraft på patronhylsen – i følge hvilken lov? Geværet virker så med en kraft på skulderen din.
Hva ville ha skjedd med geværet om ikke skulderen din var der?