6.06

a) Når bilen akselererer, skyver hjulene på asfalten. Da vet vi fra Newtons 3. lov at asfalten skyver tilbake på ...

b) Propellen skyver på vannet, vannet skyver tilbake på ...