6.10

a) I tillegg til tyngdekraften virker det en kraft fra snora på pakken. Tegn figur og velg positiv retning, f.eks. oppover.
Først kan tyngdekraften beregnes direkte fra G = mg.
Siden farten er konstant, kan vi bruke Newtons 1 lov: ΣF = 0. Da får vi SG = 0. Løs med hensyn på S, så er også kraften fra snora bestemt.

b) Det blir jo ikke noen forskjell fra a, farten er jo uansett konstant, og vi kan bruke Newtons 1 lov.

c) Det blir fortsatt ikke noen forskjell fra a eller b, farten null er uansett en konstant fart.