6.12

Bilen har ikke bevegelse i vertikal retning. Summen av de vertikale kreftene er derfor null (N1) og har ingen innflytelse på bevegelsen. Når veigrepet svikter, virker det ikke horisontale krefter på bilen i det hele tatt – den fortsetter altså i følge Newtons 1 lov, med den farten og den fartsretningen den hadde da veigrepet forsvant. Hvor havner bilen da? Tegn figur.