6.15

a) Start med figur og en liste med opplysningene som er gitt. Når det spørres etter akselerasjon vet du at du at du enten må bruke bevegelseslikninger eller Newtons lover. Det viser seg jo her at det ikke er nok opplysninger til å bruke noen av bevegelseslikningene - altså et det Newtons 2 lov som må brukes:
Du kan se bort fra de vertikale kreftene siden de ikke har betydning for bevegelsen. Summen av de horisontale kreftene er dermed kun kraften på 600 N. Du kan nå løse mhp. a siden m er oppgitt.

b) Startfarten er oppgitt (lik null) sammen med tiden. I tillegg kjenner du akselerasjonen fra spørsmål a. Da kan du bruke en bevegelseslikning for å finne sluttfarten. Hvilken?

c) Også strekningen som vogna har gått kan du nå finne vha en bevegelseslikning. Hvilke(n)?