6.19

Går vi ut fra at toget beveger seg horisontalt og rettlinjet, er den eneste horisontale kraften bremsekraften. Da vil Newtons 2. lov kunne løse spørsmål a. Husk tegning med krefter og opplysninger.

Du går ut fra at hele toget har den samme akselerasjonen. Da kan ny figur av den bakerste vogna, med krefter og opplysninger løse oppgaven sammen med Newtons 2. lov på den vogna.