6.21

a) Tegn figur og skriv ned opplysningene. Siden farten er konstant, kan du bruke Newtons 1. lov for å finne R. Husk retning for R i svaret.

b) Når K øker, mens R er konstant (glidefriksjon er lite avhengig av farten), er ikke kraftsummen lenger konstant. Altså bruker du Newtons 2. lov for å finne akselerasjonen.