5.401 Fart og akselerasjon

Simuleringen viser, på forskjellige steder, ulike bevegelser med konstant akselerasjon.

Kjør simuleringene etter tur; velg både Velocity og Position.

Bestem akselerasjonen i hvert enkelt tilfelle (tenk over hvilken bevegelseslikning du må bruke).