5.402 Vei- og fartsgrafer

Simuleringen beskriver et bilkappløp. Velg knappen Both –x and v og kjør animasjonen med Play.

Oppgave

a)  Bestem startposisjon, startfart og akselerasjon for den røde bilen og for den svarte bilen.

b)  Skriv en kort forklaring om hva som skjer med bilene i de to punktene der de to posisjonsgrafene krysser hverandre og i det punktet der fartsgrafene krysser hverandre.