6.402 Fysikk og trafikk

Simuleringen viser hva som skjer når en motorsykkel treffer en mur.

Oppgave

a) Hvilke krefter virker på motorsyklisten etter at sykkelen treffer muren?
b) Gir animasjonen et riktig bilde av bevegelsen i forhold til Newtons lover?
c) Forklar hvordan animasjonen demonstrerer treghetsloven.