6.403 Newtons 1. lov

Her finner du to simuleringsoppgaver om Newtons første lov. Hver oppgave har fire svaralternativer. Du kan få fram tegninger av kreftene ved å trykke på knappene 1, 2 eller 3 (øverste rad for øverste spørsmål, nederste rad for nederste spørsmål) og kjøre simuleringen.

Oppgave

Diskuter med en medelev hvilke svaralternativer som er riktige.

Nettressurser