6.404 Newtons 2. lov

Du kan kjøre simuleringer av de tre forskjellige mulighetene ved å velge knappene 1, 2 eller 3.

Oppgave

Finn ut hvilken løsning som er den riktige.

Nettressurser