6.405 Reaksjonstid og bremselengde

Test din egen reaksjonstid og undersøk bremselengden til en bil under ulike vilkår: Denne simuleringen viser en bil som kommer til et trafikklys. Du skal slå på bremsene når lyset skifter til rødt. Simuleringen måler reaksjonstida di – den tida som går fra lyset skifter til rødt til du slår på bremsene (med et trykk på musa.)

Du kan variere farten til bilen og friksjonstallet. Friksjonstallet viser hvor «glatt» underlaget er for bilens gummihjul når hjulene er låst og glir på underlaget. 0,8 tilsvarer tørr asfalt, 0,5 våt asfalt. På vinterføre kan friksjonstallet bli lavere enn 0,1om du bråbremser på stive hjul.

Oppgave

a) Mål reaksjonstid og bremselengde flere ganger ved farten 72 km/h = 20 m/s og friksjonstallet 0,8.
b) Gjenta for andre verdier av farten.
c) Gjenta for andre verdier av friksjonstallet.
d) Hvor mye reduseres bremselengden din i prosent, dersom du halverer farten før bremsing?

Nettressurser