6.406 Fallende elefant med og uten luftmotstand

Simuleringene viser en elefant som faller, den første uten luftmotstand, den andre med luftmotstand

Oppgave

Diskuter de ti spørsmålene og avgjør hvilke av påstandene som er riktige og hvilke som er gale.