7.402 Energibevaring i skibakken

Animasjonen viser en skiløper som først renner ned en bakke uten friksjon og luftmotstand, for så å kjøre ut på en slette med friksjon. Kjør animasjonen og observer stolpediagrammene for skiløperens potensielle energi (PE), kinetisk energi (KE), arbeidet som friksjonskraften (W) gjør, og total mekanisk energi (TME).

Oppgave
a)  Hvorfor er TME-stolpen uforandret så lenge skiløperen er i bakken?
b)  Hva er grunnen til at TME går mot null når skiløperen kjører utover sletta?
c)  Hvorfor er W-stolpen negativ?
d)  Er hele skituren i samsvar med loven om energibevaring?