8.402 Moderne astrologi – teori og praksis

Les artikkelen fra lenken.

Oppgave
a)  Hvilke opplysninger er nødvendige for at et horoskop skal kunne settes opp?
b)  Hvorfor kan tvillinger som blir født med noen få timers mellomrom få helt forskjellig horoskop?
c)  Drøft troverdigheten av et horoskops betydning for livet til et menneske. Dersom du trenger hjelp til å komme i gang, kan du se filmen nedenfor eller studere de to tekstene fra nettstedet astrologi.nu.