9.401 Molekylbevegelse og temperatur

Denne simuleringen viser en modell av hvordan molekylene i en gass oppfører seg. Still inn de fire glideknappene til ca. midt på skalaen som startposisjon.

Oppgave
a)  Hva skjer med molekylfarten når temperaturen øker og hva skjer når den avtar? Forklar.
b)  Hva skjer med molekylfarten når volumet øker og hva skjer når det avtar? Forklar.
c)  Hva skjer med molekylfarten når antall molekyler øker og hva skjer når antallet avtar? Forklar.
d)  Hva skjer med molekylfarten når massen pr molekyl øker og hva skjer når den avtar? Forklar.

Nettressurser