9.402 Virrevandring

Simuleringen viser Brownske bevegelser, det vi også kaller virrevandring, sett gjennom et mikroskop; hvordan et støvkorn beveger seg i luft.

Oppgave

Forklar hva du ser.