10.404 Romsonder og satelitter

Bruk lenkesamlingen nedenfor til å lage en oversikt over romsonder og satellitter fra ESA og fra NASA som brukes i utforskningen av verdensrommet.