10.405 Utforsk en stjernes liv i HR-diagrammet – på hovedserien og etterpå

2 solmasser

Simuleringen viser utviklingen av en stjerne på 2 solmasser. Kjør simuleringen og forklar hva som skjer med stjernen underveis i prosessen.

15 solmasser

Simuleringen viser utviklingen av en stjerne på 15 solmasser. Kjør simuleringen og forklar hva som skjer med stjernen underveis i prosessen.