12.401 Strøm i leder

Simuleringen viser hvordan frie elektroner (gule prikker) beveger seg når det går strøm i en leder. Atomene i lederen (blå prikker) er ikke helt i ro – så lenge temperaturen i lederen er høyere enn 0 K – men de bare vibrerer i krystallgitteret sitt. Still temperaturen på 300 K, spenningen på 10–20 V og antall elektroner på ca 50.

Oppgave
a) Hva skjer når spenningen øker?
b) Hva skjer når antall elektroner øker?
c) Hva skjer når temperaturen avtar?
d) Hva er den høyeste strømmen du kan få?
e) Hvordan lager du en isolator?

Nettressurser