12.402 Ohms lov og viserinstrumenter

Her kan du utforske sammenhengene mellom spenning, strøm og resistans i en enkel krets med ohmsk motstand. I feltene øverst til høyre velger du måleområde (fullt utslag) for viserinstrumentene.

Oppgave

a) Hva er den minste strømmen du klarer å «måle»? Hvilke verdi for spenning og motstand har du valgt da?

b) Den største strømmen du klarer å «måle» uten at amperemeteret går utenfor skalaen er 10 A. Vis at det er flere kombinasjoner av motstand og spenning gir denne strømmen.