12.403 Seriekopling

Simuleringen vier et byggesett for enkle elektriske lampekretser. Du bygger med klikk-og-dra. De to lyspærene i byggesettet er like.

Oppgave

a) Bygg en enkel krets der én lampe kobles til batteriet slik at du får lys i lyspæren.

b) Bygg om kretsen sli at du får to lamper i serie. Sammenlikn lysstyrken i den nye lampen med den første og forklar forskjellen.

c) Hva skjer med den gjenværende lyspæren hvis du fjerner lyspæren i en av lampene? Forklar hvorfor.