Side 104 Simuleringer med posisjons- og fartsgrafer

Simulering med konstant akselerasjon

Ved hjelp av simuleringen kan du få tegnet posisjonsgraf og fartsgraf for bevegelsen. Start med å velge posisjon lik 0 (m), fart lik 5 (m/s) og akselerasjon lik 1 (m/s2).
Varier så hver av de tre parametrene, én om gangen, for å finne ut hvordan det påvirker grafene.

Husk å teste negative verdier for akselerasjonen.

Nettressurser