Side 109 Simuleringer med fall med og uten luftmotstand

Simulering med fritt fall

Simuleringen viseren ball som slippes. Vi kan stille inn om ballen skal falle fritt, eller om det skal være luftmotstand.

Start med å velge fritt fall. Velg "position and world" for å vise både graf og animasjon samtidig. Kjør simuleringen og studer grafen som kommer fram. Studer også fartsgrafen "velocity" og aksleerasjonsgrafen "acceleration". Prøv å forklare forskjellen på formen til hver av de tre grafene.

Kjør simuleringen igjen, men må med liten og stor luftmostand "fall with small/large air resistance". Sammenlikn grafene. Kan du forklare forkjellene?

Kjør simuleringen igjen, men velg nå fallskjermhopperen "parachute jump". Kan du forklare formen på grafene?