Side 137 Eksempel regnet med motsatt fortegnsvalg

Det spiller ingen rolle for svaret, hvilken vei du velger positiv retning når du skal løse oppgaver med Newtons lover.

Her finner du det samme eksempelet som på side 137 regnet en gang til med motsatt valg av positiv retning. Så kan du studerer hva som blir endret i utregningene og hvordan vi allikevel får samme svar.