Side 212 Simulering med forbrenningsmotor

Forbrenningsmotorer omgir oss over alt og er av avgjørende betydning – på godt og vondt – for vår hverdag. Velg én av de fire motortypene nedenfor og studer animasjonene som viser hvordan de virker. Det er best å gjøre det sammen med en medelev, for da kan dere diskutere ting som er vanskelige å forstå i animasjonene. Se også nettoppgave 9.403.

Nettressurser