Side 249 Om hvordan vårt planetsystem er blitt til av protostjerne-skiva

Kjør simuleringen nedenfor.
Siden den ikke har lyd, er det lurt å titte litt på bildene på siden først. Du får størst utbytte av animasjonen hvis du også har studert figuren på side 248 og lest teksten på side 248-249.