Side 298 Simuleringer om strøm og ledningselektroner

Studer simuleringen som viser ledningselektroner som strømmer i kretsen. Sammenlikn med kretstegningen nedenfor til venstre i simuleringen.