7.02

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste.
Skriv definisjonen på arbeid fra 7.01 og bruk den til å finne svaret på delspørsmålene. Pass på å bruke riktig vinkel.