7.04

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste. Husk at det er tauet som kreftene virker på, og at det derfor er bare tauet og kreftene på det som skal tegnes.
a) Siden farten er konstant kan du bruke Newtons 1. lov her.
b) Bruk arbeidsdefinisjonen.
c) Bruk arbeidsdefinisjonen. Pass på å få riktig vinkel.
d) Når du legger sammen svaret i b og svaret i c får du 0. Det virker umiddelbart underlig, siden begge to ganske sikkert har svettet godt mens de halte og dro i tauet. Men husk at oppgaven ikke spør om hvor mye kroppsarbeid som ble utført, men om hvor mye arbeid som ble utført på tauet til sammen, etter fysikkens definisjon av arbeid.