7.05

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste.
a) Her kan du bruke formelen for kinetisk energi direkte for å beregne svaret.
b) Her kan du bruke definisjonen av kinetisk energi for å finne svaret, siden du allerede har beregnet den kinetiske energien i oppgave a).